ساخت بنر (رایگان) 

0 % (لغو شد)

آقای فیروزی

___________________________________________________________

ساخت قالب ساده (تغییر قالب سایت آوازک)

100 % (تحویل داده شد)

آقای جعفرپور (http://www.shshoom.tk/)

___________________________________________________________

ساخت قالب ، هد و لوگو

100 % (ارسال شد)

آقای علیرضا  (http://silvershark.blogfa.com/)

___________________________________________________________

ساخت قالب ساده (تغییر قالب سایت آوازک)

100 % (تحویل داده شد)

آقای محمدی  (http://www.zerang20-new.blogfa.com/)

___________________________________________________________

ساخت قالب اختصاصی

100 % (تحویل داده شد)

خودم (http://sosraianeh.tk/)